1401\06\30 15:00:09


چرا تقویت دلار به ضرر بورس است؟

اقتصاد آنلاین/هفته گذشته آمار تورم آمریکا در ماه آگوست منتشر شد و هر چند نسبت به ماه جولای کاهش یافته بود اما از یکسو، این کاهش، کم تر از پیش بینی ها بود و از سوی دیگر، تورم هسته یعنی تورم بدون در نظر گرفتن انرژی و مواد غذایی با شیب بیش تری افزایش یافته بود. موضوعی که منجر شد نرخ برابری دلار برابر یورو برای مدتی دوباره به بالای یک افزایش یابد.

اقتصاد آنلاین/هفته گذشته آمار تورم آمریکا در ماه آگوست منتشر شد و هر چند نسبت به ماه جولای کاهش یافته بود اما از یکسو، این کاهش، کم تر از پیش بینی ها بود و از سوی دیگر، تورم هسته یعنی تورم بدون در نظر گرفتن انرژی و مواد غذایی با شیب بیش تری افزایش یافته بود.موضوعی که منجر شد نرخ برابری دلار برابر یورو برای مدتی دوباره به بالای یک افزایش یابد.اما چرا با انتشار آمار تورم آمریکا،‌ دلار تقویت شد و دلار قوی چه تاثیری بر بورس تهران دارد؟


بازنشر از : آخرین خبر

اقتصاد آنلاین/هفته گذشته آمار تورم آمریکا در ماه آگوست منتشر شد و هر چند نسبت به ماه جولای کاهش یافته بود اما از یکسو، این کاهش، کم تر از پیش بینی ها بود و از سوی دیگر، تورم هسته یعنی تورم بدون در نظر گرفتن انرژی و مواد غذایی با شیب بیش تری افزایش یافته بود. موضوعی که منجر شد نرخ برابری دلار برابر یورو برای مدتی دوباره به بالای یک افزایش یابد.