1401\06\16 16:42:59


چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟

ایسنا/ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از رشد ۹ برابری مجوز مشاغل خانگی در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت که تعداد کل کارت‌های بازرگانی فعال در استان ۱۴ هزار و ۶۶۰ فقره است که ۵۰ درصد از کارت‌های بازرگانی کل کشور را شامل می‌شود. .

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از رشد ۹ برابری مجوز مشاغل خانگی در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت که تعداد کل کارت‌های بازرگانی فعال در استان ۱۴ هزار و ۶۶۰ فقره است که ۵۰ درصد از کارت‌های بازرگانی کل کشور را شامل می‌شود.
بازنشر از : آخرین خبر