مهران محمدی امین

باشگاه خبرنگاران/براساس موافقت نامه تجاری دولت های ایران و پاکستان، کالاهای دارای ممنوعیت در سامانه تجارت ثبت سفارش شد.  براساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش

1401\09\08 15:58:11


کالاهای دارای ممنوعیت با موافقت نامه ایران و پاکستان ثبت سفارش شد

باشگاه خبرنگاران/براساس موافقت نامه تجاری دولت های ایران و پاکستان، کالاهای دارای ممنوعیت در سامانه تجارت ثبت سفارش شد.  براساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش برخی کالاهای دارای ممنوعیت واردات بر اساس موافقتنامه تجاری دولت‌های ایران و پاکستان، در سامانه تجارت فعال گردید.

براساس موافقت نامه تجاری دولت های ایران و پاکستان، کالاهای دارای ممنوعیت در سامانه تجارت ثبت سفارش شد. براساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش برخی کالاهای دارای ممنوعیت واردات بر اساس موافقتنامه تجاری دولت‌های ایران و پاکستان، در سامانه تجارت فعال گردید.

اطلاعیه یاد شده به شرح زیر است.پیرو اجرای تبصره ۲ بند ۳ مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات، امکان ثبت‌ سفارش برخی کالا‌های دارای ممنوعیت واردات بر اساس موافقتنامه تجاری دولت‌های ایران و پاکستان، در سامانه تجارت فعال گردید.استفاده از تصویب‌نامه مذکور و رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش کالا‌های دارای ممنوعیت صرفا برای فهرست شماره تعرفه‌های پیوست امکان‌پذیر است.رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش کالا‌های مذکور صرفا در صورتی که «کشور تولیدکننده»، «کشور مبدا حمل» و «کشور ذی‌نفع» برابر با «پاکستان» باشد، امکان پذیر خواهد بود.ثبت‌سفارش کالا‌های مذکور صرفا با محل تامین ارز «خرید ارز از سیستم بانکی» امکان پذیر خواهد بود،مجوز‌های ارزی و فنی بر اساس ضوابط مشخص شده برای هر شماره تعرفه  باید اخذ شود.. .


بازنشر از : آخرین خبر