مهران محمدی امین

1401\08\23 17:17:15


کاهش تولیدات کشاورزی به هر دلیلی قابل قبول نیست

سبزوار ـ استاندار خراسان رضوی گفت: کاهش تولیدات کشاورزی به هر دلیلی قابل قبول نیست، چرا که این بخش ارتباط مستقیمی با امنیت و استقلال کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر دوشنبه در نشست با تولیدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان سبزوار اظهار کرد: کشاورزی محور استقلال و امنیت غذایی است که افزایش تولید در این بخش با بهره‌گیری از دانش نوین و اقدامات دانش‌بنیانی قابلیت تحقق می‌یابد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: جهاد کشاورزی باید تلاش کند با استفاده از دانش‌های نوین، علاوه بر خودکفایی در حوزه غذایی، آثار و پیامدهای بحران‌های خشکسالی و حوادث طبیعی را کاهش دهد. وی افزود: خراسان رضوی در چند سال اخیر همچون بیشتر مناطق کشور گرفتار خشکسالی بوده و با کاهش تولیدات کشاورزی روبه‌رو شده است که باید با تلاشی جهادی، شیب این منحنی رشد منفی تغییر یابد. نظری گفت: باید با نگاه دانش بنیان و فعالیت کیفی مبتنی بر دانش نوین، برداشت از واحد سطح در اراضی کشاورزی چند برابر شود و برای سطح زیر کشت بیشتر از بذری استفاده شود که حداقل نیاز آبی را دارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش محوری جامعه روستایی در حوزه تولید، افزود: با بازنگری در اجرای طرح هادی در بیشتر نقاط روستایی استان، بسیاری از مشکلات مردم برطرف می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

طرح هادی

استاندار خراسان رضوی

جهاد کشاورزی

خراسان رضوی