کاهش ذخایر آب در کنار شیب تند مصرف آب شرب تامین آب شرب ذخایر آب سدهای کشور معاون بهره برداری شرکت تامین و تصفیه ش

1401\07\29 16:08:59


کاهش ذخایر آب در کنار شیب تند مصرف

معاون بهره برداری شرکت تامین و تصفیه شرکت آبفای تهران گفت: نمودارهای مرکز کنترل و پایش نشان می‌دهد حجم ذخایر آب تهران با شیب زیادی در حال کاهش و البته میزان مصرف در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مجدزاده افزود: مجموع ذخایر آب تهران در حال حاضر ۶۲۱ هزار متر مکعب است و مصرف لحظه‌ای آب تهران ۴۱ هزار لیتر بر ثانیه است.

وی تصریح کرد: برای سومین سال متوالی با تنش آبی و خشکسالی مواجه هستیم و برای عبور از این شرایط سخت لازم است مردم عزیز حداقل ۲۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند.


بازنشر از : مهر

آب شرب

تامین آب شرب

ذخایر آب سدهای کشور

معاون بهره برداری شرکت تامین و تصفیه شرکت آبفای تهران گفت: نمودارهای مرکز کنترل و پایش نشان می‌دهد حجم ذخایر آب تهران با شیب زیادی در حال کاهش و البته میزان مصرف در حال افزایش است.


تولید کارتن و سفارش کارتن