مهران محمدی امین

1401\08\23 20:03:57


کاهش ۸۳ میلیون مترمکعبی حجم ذخایر آب سدهای تهران

به گفته مدیر بهره برداری از تاسیسات آب آبفای تهران، حجم ذخیره آب در پشت سدهای تهران به میزان ۸۳ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

علی اکبر ملکوتی در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: هم اکنون مصرف شهروندان تهرانی ۳۸ هزار لیتر بر ثانیه و میزان تولید ۳۴ هزار لیتر بر ثانیه است که به معنای آن است که ۴ هزار لیتر بر ثانیه بیشتر از تولید، آب مصرف کرده اند.

مدیر بهره برداری از تأسیسات آب آبفای تهران افزود: حجم ذخیره آب در پشت سدهای تهران به میزان ۸۳ میلیون مترمکعب کاهش داشته است. ملکوتی ادامه داد: ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و میزان بارش‌های آن یک ششم کشورهای پرآب است؛ همچنین میزان بارندگی‌ها در ایران به میزان ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. وی ضمن آنکه از مشترکین پرمصرف تقاضا کرد مطابق الگو، آب مصرف کنند، به مدیران ساختمان‌ها نیز توصیه کرد بر مصرف خانوارهای ساکن در مجتمع نظارت داشته باشند..

.


بازنشر از : مهر

سد آبی

ذخیره سدها

سامانه بارشی