1401\05\30 21:01:09


کشوری که وام می‌گیرد تا یارانه سوخت بدهد!

اقتصاد آنلاین/ به نظر می‌رسد اقتصاد پاکستان به سمت بحرانی مشابه آنچه که اخیراً برای سریلانکا رخ داده است، پیش می‌رود.  پاکستان از وام‌های خارجی برای تامین مالی مصرف مواد اولیه مانند سوخت استفاده می‌کند و چنین وام‌هایی سبب شده تا این کشور، سیاست غلط یارانه سوخت را اجرایی کند.

اقتصاد آنلاین/ به نظر می‌رسد اقتصاد پاکستان به سمت بحرانی مشابه آنچه که اخیراً برای سریلانکا رخ داده است، پیش می‌رود. پاکستان از وام‌های خارجی برای تامین مالی مصرف مواد اولیه مانند سوخت استفاده می‌کند و چنین وام‌هایی سبب شده تا این کشور، سیاست غلط یارانه سوخت را اجرایی کند. رویه‌ای بسیار رایج برای دولت‌هایی که می‌خواهند جمعیت خود را آرام نگه دارند و رضایت عمومی کسب کنند، اما پاکستان برای پرداخت یارانه انرژی اصلا مجهز نیست.
بازنشر از : آخرین خبر