مهران محمدی امین

1401\07\20 11:13:03


کلیات «طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه» به تصویب رسید

ایرنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای ارائه لایحه بودجه در دو مرحله به مجلس شورای اسلامی در قالب لوایح جداگانه احکام و جداول موافقت کردند. در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای ارائه لایحه بودجه در دو مرحله به مجلس شورای اسلامی در قالب لوایح جداگانه احکام و جداول موافقت کردند.در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.در صورت تصویب نهایی این طرح، آذرماه لایحه احکام بودجه به مجلس ارائه خواهد شد و در بهمن و اسفندماه لایحه  ارقام، جداول و ردیف‌های بودجه از سوی دولت برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ۱۶۹ رای موافق از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.متن کامل این طرح به شرح زیر است:ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به این ماده الحاق و مابقی تبصره‌ها ابقاء و ترتیب آن اصلاح می شود.ماده۱۸۲- دولت لایحه احکام مورد نیاز مرتبط با بودجه و لایحه ارقام (جداول) بودجه سالانه کشور را به تفکیک و ترتیب زیر در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید؛الف - دولت می تواند حداکثر تا اول آذر ماه هر سال، لایحه احکام مورد نیاز بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.احکامی بودجه ای محسوب می‌شوند که اثر مستقیم بر ارقام مندرج در لایحه بودجه سالانه کشور(پیش بینی منابع و مصارف) داشته باشند و هدف آن تبیین سیاست‌ها و افزایش یا کاهش منابع و مصارف بودجه باشد.پس از وصول احکام بودجه و انتشار آن، ابتدا کلیات آن مطابق بند(ج) ماده(۱۰۸) قانون آیین نامه داخلی در جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت تصویب کلیات، احکام مذکور به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود.

چنانچه در این مرحله، کلیات احکام به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف مدت یک هفته احکام بودجه را با اصلاحات مورد نظر، مجدد به مجلس تقدیم کند و در صورتی که کلیات احکام به تصویب مجلس برسد، نمایندگان ظرف مدت سه روز از زمان تصویب کلیات، فرصت دارند پیشنهادهای مرتبط با احکام را به کمیسیون ذیربط ارائه نمایند.پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادهای نمایندگان، هر یک از کمیسیون‌های تخصصی موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر تا ۱۰ روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش نهایی را به مجلس ارائه کند. این مهلت حداکثر تا سه روز قابل تمدید است.

مهلت ثبت پیشنهاد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی در مورد گزارش کمیسیون تلفیق، حداکثر سه روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) است.تبصره - چنانچه در احکام مورد نیاز بودجه یا رسیدگی آن در مجلس، اصلاح قوانین یا قانونگذاری جدید ضرورت داشته باشد، تصویب آن با رأی دوسوم نمایندگان حاضر امکان پذیر است.(ب) - دولت موظف است لایحه ارقام بودجه را تا اول بهمن ماه هر سال بدون حکم و براساس قوانین لازم الاجرای کشور و با رعایت احکام مصوب موضوع بند(الف) این ماده، صرفاً مشتمل بر پیش بینی ارقام منابع و مصارف در جداول و ردیف‌های بودجه سالانه کشور تنظیم نماید و براساس ترتیبات قانونی به مجلس تقدیم کند. در مجلس نیز لایحه بودجه، بدون درج هرگونه حکم و فقط در جداول و ردیف‌ها به ترتیب فرایند و فرصت های مذکور در بند(الف) این ماده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق و ثبت پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان، کلیات لایحه ارقام بودجه در جلسه علنی مجلس مطابق بند(ج) ماده(۱۰۸) قانون آئین نامه داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورت رد کلیات، به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف مدت سه روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید را به مجلس ارائه کند.

در این مرحله نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی فقط در محدوده تغییرات جدید کمیسیون تلفیق، ۱۲ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت نمایند.تبصره (۱)- در هر یک از مراحل رسیدگی، گزارش مسکوت ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نمی شود و چنانچه کمیسیون در موعد مقرر گزارش را به مجلس ارائه نکند، لایحه دولت در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد.. .


بازنشر از : آخرین خبر