مهران محمدی امین

1401\10\14 01:51:50


کلیه محصولات کشاورزی از سال آینده با کد رهگیری صادر می‌شود

تسنیم/ معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از سال آینده کلیه محصولات کشاورزی ایران با QR کد رهگیری صادر می‌شوند و تمام استانداردهای کشور مقصد قبل از صادرات رعایت خواهد شد. شاپور علایی مقدم اظهار داشت :14 میلیون هکتار مساحت اراضی زراعی، باغی، آیش و تناوب در کشور است که منجر به تولید 125 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از سال آینده کلیه محصولات کشاورزی ایران با QR کد رهگیری صادر می‌شوند و تمام استانداردهای کشور مقصد قبل از صادرات رعایت خواهد شد.شاپور علایی مقدم اظهار داشت :14 میلیون هکتار مساحت اراضی زراعی، باغی، آیش و تناوب در کشور است که منجر به تولید 125 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور می شود.وی افزود: از این 125 میلیون تن، 106 میلیون تومان محصولات زراعی و مابقی محصولات دیگری مانند تولیدات دام و طیور است.معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بارش سالانه کشور کمتر از 250 میلی متر است و بر اساس اعلام فاو هر کشوری که کمتر از 500 میلیمتر بارش داشته باشد با خشکسالی مواجه است اما با همت بخش کشاورزی کشور سالانه شاهد افزایش بهره وری در تولید هستیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 4 میلیون و 200 هزار نفر بهره بردار در بخش کشاورزی وجود دارد گفت: یافته های علمی به کمک بخش کشاورزی آمده است و نقش نهاد ها و عوامل تولید در کنار اقلیم تاثیر مهمی دهم میزان تولید و تامین امنیت غذایی کشور دارد. معاونوزیرجهادکشاورزی گفت: درباره اهمیت آفت کش ها به عنوان یک نهاد کشاورزی، می توان اذعان داشت که تولید 40 درصد محصولات کشاورزی کشور وابسته به آن است و در صورتی که سم و کود وجود نداشته باشد نمی توانیم در کشورمان به امنیت قضایی نزدیک شویم.وی تصریح کرد: سرانه استفاده از سموم کشاورزی برای هر ایرانی سالانه 400 گرم بوده که کمتر از متوسط دنیا است، اما چرا با این وجود محصولات کشاورزی کشور از لحاظ باقیمانده سموم زیر سوال می‌ رود.اعلایی مقدم اظهار داشت: فائو می‌گوید 70 درصد اثر گذاری سموم کشاورزی به نحوه مصرف آن بر می گردد بنابراین بسیار مهم است که بخش ترویج کشاورزی به ما درباره نحوه مصرف سوم کمک کند.وی یادآور شد: کاهش دفعات استفاده از کود و رعایت دوره کارنس می تواند در باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی و هچنین هزینه‌های کشاورزان تاثیرگذار باشد.وی اظهار داشت: از سال آینده کلیه محصولات کشاورزی ایران با QR کد و کد رهگیری صادر می‌شوند و تمام استانداردهای کشور مقصد قبل از صادرات رعایت خواهد شد.وی با اشاره به اینکه نیازمند نظام پایدار کودی هستیم گفت: نظام تامین، توزیع، نظارت، مصرف و کنترل در این بخش باید رعایت شود تا به اهداف خود الگوی کشت نیز دست یابیم..

.


بازنشر از : آخرین خبر