گران‌فروشیِ مونتاژکاران با پاس‌کاریِ معاونت‌های وزارت صمت فارس/ درحالی که شورای رقابت قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرده، شرکت‌های مونتاژکار به بهانۀ ابلاغ‌نشدن قی

1402\02\31 11:19:04


گران‌فروشیِ مونتاژکاران با پاس‌کاریِ معاونت‌های وزارت صمت

فارس/ درحالی که شورای رقابت قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرده، شرکت‌های مونتاژکار به بهانۀ ابلاغ‌نشدن قیمت‌ها به گران‌فروشی ادامه می‌دهند. معاون سازمان حمایت می‌گوید قیمت‌ها را باید معاونت خودرویی وزارت صمت ابلاغ کند و معاونت خودرویی هم توپ را به زمین سازمان حمایت می‌اندازد.

درحالی که شورای رقابت قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرده، شرکت‌های مونتاژکار به بهانۀ ابلاغ‌نشدن قیمت‌ها به گران‌فروشی ادامه می‌دهند.

معاون سازمان حمایت می‌گوید قیمت‌ها را باید معاونت خودرویی وزارت صمت ابلاغ کند و معاونت خودرویی هم توپ را به زمین سازمان حمایت می‌اندازد.


بازنشر از : آخرین خبر

فارس/ درحالی که شورای رقابت قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرده، شرکت‌های مونتاژکار به بهانۀ ابلاغ‌نشدن قیمت‌ها به گران‌فروشی ادامه می‌دهند. معاون سازمان حمایت می‌گوید قیمت‌ها را باید معاونت خودرویی وزارت صمت ابلاغ کند و معاونت خودرویی هم توپ را به زمین سازمان حمایت می‌اندازد.