ایرنا/ در روزهای گذشته بود که بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی در سال گذشته را اعلام کرد. این عدد که بالاتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود، سوالات و ابهاماتی را برای برخی

1402\03\31 19:13:42


گزارش خبرگزاری دولت درباره جزئیات رشد اقتصادی

ایرنا/ در روزهای گذشته بود که بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی در سال گذشته را اعلام کرد. این عدد که بالاتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود، سوالات و ابهاماتی را برای برخی ایجاد کرد.

در روزهای گذشته بود که بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی در سال گذشته را اعلام کرد.

این عدد که بالاتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود، سوالات و ابهاماتی را برای برخی ایجاد کرد.اما جزئیات این رشد اقتصادی چیست و چه زمانی بر زندگی مردم تاثیر ملموس خواهد گذاشت؟


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ در روزهای گذشته بود که بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی در سال گذشته را اعلام کرد. این عدد که بالاتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود، سوالات و ابهاماتی را برای برخی ایجاد کرد.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک