مهران محمدی امین

1402\10\15 17:54:05


یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ برای استفاده کنندگان از طرح کالابرگ الکترونیکی قطع می شود؟ ویدئو

اولین گام برای تغییر در تعداد یارانه‌بگیران و شیوه پرداخت یارانه توسط دولت سیزدهم برداشته شد و به زودی شمار یارانه‌بگیران می‌تواند دستخوش تغییر شود.

 اگر تا پیش از این جمعیت ایران به شکل دهک‌بندی طبقه‌بندی شده و میزان یارانه پرداختی بر اساس دهک هر خانوار تعیین می‌شد، قرار است به جای دسته‌بندی ده تایی در جامعه، جمعیت ایران به صد دسته طبقه‌بندی گردد.

از این رو دهک به صدک تبدیل می‌شود. همچین مسئولان گفتند که یارانه نقدی با استفاده از طرح کالابرگ الکترونیکی قطع نخواهد شد.

توضیحات علیرضا عسگریان، معاون رفاه وزارت تعاون را در این ارتباط ببیند:

 

. .


بازنشر از : منبع: خبرگزاری