1401\05\30 18:27:04


۳۴ دشت آبی خراسان رضوی در وضعیت ممنوعه قرار دارد

مشهد ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: از ۳۷ دشت آبی در خراسان رضوی ۳۴ دشت در وضعیت ممنوعه قرار دارد.

علیرضا طاهری اظهار کرد: از ۳۷ دشت آبی استان، ۳۴ دشت در وضعیت ممنوعه قرار دارد، بخش مهمی از خدماتی که شرکت به چاه‌داران ارائه می‌کرد، هم اکنون توسط این تشکل‌ها ارائه می‌شود و وظایف تصدی‌گری دولت به این تشکل‌ها و مردم با کمترین مشکل واگذار شده است و اکنون به دنبال آ «هستیم تا تشکل آب‌بران را برای تمامی دشت‌ها فعال کنیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: در موضوع سامانه‌های اندازه گیری و نصب شمارشگر بر روی چاه‌ها نیز اقدامات شاخصی در یک سال گذشته انجام شده است، حدود پنج میلیارد متر مکعب آب از چاه‌ها استحصال می‌شود که تا چند سال قبل هیچ سامانه‌ای برای اندازه گیری آب این چاه‌ها وجود نداشت. وی افزود: در این راستا از سال ۸۷ در جریان طرح تعادل بخشی تصمیم گرفته شد چاه‌ها به شمارشگر هوشمند مجهز شود تا با کالیبره کردن مصرف آب و برق از طریق اندازه گیری برق، مقدار آب برداشتی مشخص شود. طاهری بیان کرد: هم اکنون ۱۰ هزار چاه کشاورزی در استان به شمارشگر هوشمند مجهز شده اند و تمام مصارف در شرکت رصد می‌شود و چنانچه مصرف آب از چاه به حدنصاب تعیین شده رسیده باشد، برداشت آب از چاه قطع می‌شود که این اقدام در حکم بیت الغزل مدیریت آب‌های زیرزمینی است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: در استانی با ویژگی‌های خراسان رضوی اگر حداکثر صرفه جویی اعمال شود و اسراف نیز در کمترین میزان صورت گیرد، باز هم با کمبود منابع آبی مواجه هستیم چرا که منابع آب سطحی به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی‌ها کاهش یافته و منابع آب زیرزمینی نیز در تداوم افت تاریخی رو به نقصان نهاده است. وی افزود: باید به صورت مداوم انسداد چاه‌های غیرمجاز، کنترل برداشت از چاه‌های مجاز، رفع تصرف بستر رودخانه، جلوگیری از نصب پمپ و استخرهای غیرمجاز و جلوگیری از آلودگی منابع آبی انجام شود و اکنون بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های شرکت روی این موارد متمرکز است. طاهری ادامه داد: در این راستا از سال ۹۲ تاکنون ۱۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده که ۴۰۲ حلقه آن در سال جاری صورت گرفته است و از این تعداد ۶۴ حلقه عمیق و ۳۳۸ حلقه نیمه‌عمیق بوده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: با توجه به شرایط خشکسالی در استان، انشعابات و چاه‌های غیرمجاز تهدیدی برای سفره‌های آبی است از این رو شناسایی و مسدود کردن آنها از اولویتهای این شرکت است. وی خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار و ۱۳۷ چاه کشاورزی مجاز در خراسان رضوی وجود دارد که هشت هزار و ۱۸۴ حلقه آن به شمارشگر هوشمند مجهز شده است. همچنین هفت هزار و ۴۲۰ حلقه چاه غیرمجاز نیز در استان شناسایی شده که ۶ هزار و ۷۲۷ حلقه آن چاه کشاورزی است. طاهری با بیان این که میزان کسری مخازن آب در استان ۸۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، افزود: طرح تعادل بخشی چاه‌ها و تجهیز آنها به شمارشگر هوشمند با جدیت پیگیری می‌شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: استان خراسان رضوی در اقلیم خشک واقع شده و از لحاظ شرایط آبی به شدت وابسته به منابع زیرزمینی هستیم به طوری که بیش از ۸۵ درصد آب مورد نیاز از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. وی افزود: با ادامه روند خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها، این مشکل مضاعف و وابستگی به منابع زیرزمینی بیشتر می‌شود. طاهری خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای وظیفه انجام مطالعات و تأمین آب مورد نیاز برای مصارف استان در بخش‌های شرب، کشاورزی و خدمات و نیز حراست از منابع آبی را برعهده دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: اگر بخواهیم معضل آب در استان تعدیل شود باید از مردم بهره بگیریم تا کسانی که بهره بردار هستند در حوزه تأمین آب نیز تولی‌گری داشته باشند. وی گفت: تحقق این امر در یکسال گذشته با جدیت پیگیری شده و تا کنون ۲۶ تشکل «آب‌بران» برای بخش کشاورزی در ۳۴ دشت ممنوعه استان شکل گرفته است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     خراسان رضوی     علیرضا طاهری     مشهد     شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی