مهران محمدی امین

1401\06\16 17:58:13


۵۲ درصد خرید تضمینی از ۵ استان پیشتاز تولید گندم

پنج استان پیشتاز خرید تضمینی گندم، معادل ۵۲ درصد کل گندم خریداری شده در کشور را تولید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، استان خوزستان با خرید ۱۹ درصد گندم کشور به میزان یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن، قطب این محصول در کشور است و بعد از آن، به ترتیب استان‌های گلستان با خرید ۱۰.۵ درصد و کردستان با خرید ۸.۵ درصد گندم کشور قرار دارند که مجموع خرید گندم در آن‌ها، معادل خرید گندم استان خوزستان است.

بر اساس این گزارش، بعد از این ۳ استان نیز به ترتیب استان‌های فارس با خرید ۷ درصد، کرمانشاه با خرید ۶.۵ درصد و آذربایجان غربی با خرید ۶ درصد گندم کشور قرار دارند که مجموع خرید آن‌ها، معادل خرید گندم در دو استان گلستان و کردستان است. فهرست ۱۰ استانی که بیشترین خرید گندم را در کشور ثبت کرده‌اند، به شرح زیر اعلام شده است: ۱. خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن (۱۹ درصد کل خرید گندم کشور) ۲.

گلستان با خرید ۷۵۸ هزار تن (۱۰ و نیم درصد کل خرید گندم) ۳. کردستان با خرید ۶۱۲ هزار تن (۸ و نیم درصد کل خرید گندم) ۴. فارس با خرید ۴۹۵ هزار تن (۷ درصد کل خرید گندم) ۵.

کرمانشاه با خرید ۴۷۳ هزار تن (۶ و نیم درصد کل خرید گندم) ۶. آذربایجان غربی با خرید ۴۳۸ هزار تن (۶ درصد کل خرید گندم) ۷. خراسان رضوی با خرید ۳۵۲ هزار تن (۵ درصد کل خرید گندم) ۸.

همدان با خرید ۳۱۷ هزار تن (۴ و نیم درصد کل خرید گندم) ۹. لرستان با خرید ۲۷۲ هزار تن (۴ درصد کل خرید گندم) ۱۰. آذربایجان شرقی با خرید ۲۶۰ هزار تن (۳ و نیم درصد کل خرید گندم).

.


بازنشر از : مهر

خرید گندم

خرید تضمینی گندم

وزارت جهاد کشاورزی

تولید گندم