کشت دیم دیم ایران وزارت جهاد کشاورزی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۶

1401\12\23 13:40:08


۶ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت دیم است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۶ میلیون هکتار از ۱۲ میلیون هکتار اراضی زراعت به کشت دیمزارها اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست طرح ملی کشت دیمزارها گفت: ایران در کمربند خشکی قرار دارد.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور وجود دارد که از این عدد ۱۲ میلیون هکتار مربوط به زراعت است همچنین ۶ میلیون هکتار از این اراضی مربوط به کشت دیم بوده که حبوبات، گندم، علوفه و… در آنها کشت می‌شود.

وی افزود: شاخص‌ها برای کشت دیمی در اراضی میزان بارندگی بود تا عملکرد محصولات کاشته شده به لحاظ اقتصادی هزینه‌ها را پوشش دهد.

این مقام مسؤول وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در مناطقی که بارندگی زیر ۲۵۰ میلی متر باشد کشت دیم توجیه اقتصادی ندارد.

مهاجر با اشاره به سرعت فرسایش خاک در کشور اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت دیمزارها بیمه شده اند و برای جلوگیری از فرسایش خاک تغییراتی در استفاده از ادوات کشاورزی انجام شده است.

وی در توضیح بیشتر گفت: بهره برداران با شخم اصولی با استفاده از کارنده های عمیق، کار انجام شود تا از رفت و آمد بیش از اندازه تراکتور جلوگیری شود؛ به این ترتیب در یک مرحله شخم زده، بذر کاشته و دانه پوشانده می‌شود.

این امر یکی از دستاوردهای طرح ملی کشت دیمزارها در کشور بود.

مهاجر در پایان گفت: تسهیلاتی با بهره ۴ درصد برای خرید ادوات به کشاورزان اختصاص یافت.


بازنشر از : مهر

کشت دیم

دیم

ایران

وزارت جهاد کشاورزی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۶ میلیون هکتار از ۱۲ میلیون هکتار اراضی زراعت به کشت دیمزارها اختصاص دارد.


برق و روشنایی لاله زار