ایسنا/ وزیر صنایع دفاعی مصر از هشت طرح تحقیقاتی جدید ارائه شده توسط کارخانه ۲۰۰ که متخصص در تولید و تعمیر خودروهای زرهی است، بازدید کرد. به گزارش ایسنا، محمد صلاح الدین، وزیر صنای

1402\03\31 19:13:18


آمادگی مصر برای ساخت ۸ سلاح جدید

ایسنا/ وزیر صنایع دفاعی مصر از هشت طرح تحقیقاتی جدید ارائه شده توسط کارخانه ۲۰۰ که متخصص در تولید و تعمیر خودروهای زرهی است، بازدید کرد. به گزارش ایسنا، محمد صلاح الدین، وزیر صنایع دفاعی مصر از هشت طرح تحقیقاتی جدید ارائه شده توسط کارخانه ۲۰۰ که متخصص در تولید و تعمیر خودروهای زرهی است، بازدید کرد.

وزیر صنایع دفاعی مصر از هشت طرح تحقیقاتی جدید ارائه شده توسط کارخانه ۲۰۰ که متخصص در تولید و تعمیر خودروهای زرهی است، بازدید کرد.به گزارش ایسنا، محمد صلاح الدین، وزیر صنایع دفاعی مصر از هشت طرح تحقیقاتی جدید ارائه شده توسط کارخانه ۲۰۰ که متخصص در تولید و تعمیر خودروهای زرهی است، بازدید کرد.به گزارش میدل ایست نیوز به نقل از «روسیا الیوم»، این وزیر مصری در جریان بازدید خود شاهد عملیات آزمایشی یک خودروی زرهی جدید بود.

بازار وی همچنین از برخی دیگر از این طرح‌های تحقیقاتی مربوط به توسعه عملکرد تجهیزات خدماتی برای افزایش توان رزمی نیروهای مسلح مصر، بازدید کرد.محمد عید بکر، مشاور رسانه این وزیر نیز تصریح کرد که کارخانه جنگی ۲۰۰ از بزرگترین کارخانه‌های صنایع نظامی در خاورمیانه و آفریقاست و پایگاهی اصلی برای تولیدات مختلف نظامی از جمله خودروهای زرهی و غیره با بالاترین کیفیت است.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ وزیر صنایع دفاعی مصر از هشت طرح تحقیقاتی جدید ارائه شده توسط کارخانه ۲۰۰ که متخصص در تولید و تعمیر خودروهای زرهی است، بازدید کرد. به گزارش ایسنا، محمد صلاح الدین، وزیر صنایع دفاعی مصر از هشت طرح تحقیقاتی جدید ارائه شده توسط کارخانه ۲۰۰ که متخصص در تولید و تعمیر خودروهای زرهی است، بازدید کرد.


برق و روشنایی لاله زار