به صدا درآمدن آژیر هشدار در شهرکی صهیونیستی در نزدیکی رام الله باشگاه خبرنگاران/ آژیر‌های هشدار در یکی از شهرک‌های صهیونیستی نزدیک رام الله در کرانه باختری به صدا درآمدن

1402\02\31 20:25:31


به صدا درآمدن آژیر هشدار در شهرکی صهیونیستی در نزدیکی رام الله

باشگاه خبرنگاران/ آژیر‌های هشدار در یکی از شهرک‌های صهیونیستی نزدیک رام الله در کرانه باختری به صدا درآمدند. به گزارش اسپوتنیک، شبکه هفتم عبری گزارش داد که آژیر‌های هشدار در شهرک «پساگوت» در نزدیکی شهر رام الله در کرانه باختری از ترس «نفوذ افراد مسلح فلسطینی» به شهرک به صدا درآمده است.

آژیر‌های هشدار در یکی از شهرک‌های صهیونیستی نزدیک رام الله در کرانه باختری به صدا درآمدند.به گزارش اسپوتنیک، شبکه هفتم عبری گزارش داد که آژیر‌های هشدار در شهرک «پساگوت» در نزدیکی شهر رام الله در کرانه باختری از ترس «نفوذ افراد مسلح فلسطینی» به شهرک به صدا درآمده است.بنابر اعلام منابع صهیونیستی آژیر‌های هشدار در برابر نفوذ به شهرک فعال شده است.

بازار کارکنان امنیتی و نیرو‌های نظامی در این شهرک از شهرک نشینان خواستند تا در حال حاضر خانه‌های خود را ترک نکنند و در‌ها را بسته نگه دارد.


بازنشر از : آخرین خبر

باشگاه خبرنگاران/ آژیر‌های هشدار در یکی از شهرک‌های صهیونیستی نزدیک رام الله در کرانه باختری به صدا درآمدند. به گزارش اسپوتنیک، شبکه هفتم عبری گزارش داد که آژیر‌های هشدار در شهرک «پساگوت» در نزدیکی شهر رام الله در کرانه باختری از ترس «نفوذ افراد مسلح فلسطینی» به شهرک به صدا درآمده است.