تظاهرات ضدجنگ در فرانکفورت. شعار مردم: آلمان را ویران نکنید+ فیلم فرانکفورت آلمان ناتو

1402\02\31 21:52:04


تظاهرات ضدجنگ در فرانکفورت. شعار مردم: آلمان را ویران نکنید+ فیلم

تظاهرات گسترده ضدجنگ در فرانکفورت آلمان با شعارهای «دیپلماسی به جای نارنجک» در حال برگزاری است و مردم یکصدا فریاد می زنند: آلمان را ویران نکنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تظاهرات گسترده ضدجنگ در فرانکفورت آلمان با شعارهای «دیپلماسی به جای نارنجک» و «صلح می‌خواهیم» هم اکنون در حال برگزاری است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که تعداد زیادی از مردم در این تظاهرات شرکت کرده اند.

روی بنرهای معترضان، شعارهای «دیپلماسی به جای نارنجک»، «به خاطر ناتو- اوکراین، آلمان را ویران می کنید»، «صلح می‌خواهیم» و «آلمان را ویران نکنید» نوشته شده است.


بازنشر از : مهر

فرانکفورت

آلمان

ناتو

اوکراین

تظاهرات گسترده ضدجنگ در فرانکفورت آلمان با شعارهای «دیپلماسی به جای نارنجک» در حال برگزاری است و مردم یکصدا فریاد می زنند: آلمان را ویران نکنید.


تعمیر پکیج دیواری