جوراب‌های قرمز نخست وزیر انگلیس سوژه شد فرارو/ نخست وزیر انگلیس، در جریان بازدید از همتای ژاپنی خود، به دلیل پوشیدن جوراب‌های قرمز رنگ که نشان دهنده تیم بیسبال مورد علاقه فوم

1402\02\31 14:23:52


جوراب‌های قرمز نخست وزیر انگلیس سوژه شد

فرارو/ نخست وزیر انگلیس، در جریان بازدید از همتای ژاپنی خود، به دلیل پوشیدن جوراب‌های قرمز رنگ که نشان دهنده تیم بیسبال مورد علاقه فومیو کیشیدا است، توجه را جلب کرد. ریشی سوناک جوراب قرمز هیروشیما کارپ را پوشیده بود، زیرا رهبران گروه هفت توافق جدیدی را به نام «توافق هیروشیما» برای ایجاد روابط نزدیک‌تر دفاعی، امنیتی و سایبری جشن گرفتند.

فرارو/ نخست وزیر انگلیس، در جریان بازدید از همتای ژاپنی خود، به دلیل پوشیدن جوراب‌های قرمز رنگ که نشان دهنده تیم بیسبال مورد علاقه فومیو کیشیدا است، توجه را جلب کرد.ریشی سوناک جوراب قرمز هیروشیما کارپ را پوشیده بود، زیرا رهبران گروه هفت توافق جدیدی را به نام «توافق هیروشیما» برای ایجاد روابط نزدیک‌تر دفاعی، امنیتی و سایبری جشن گرفتند.


بازنشر از : آخرین خبر

فرارو/ نخست وزیر انگلیس، در جریان بازدید از همتای ژاپنی خود، به دلیل پوشیدن جوراب‌های قرمز رنگ که نشان دهنده تیم بیسبال مورد علاقه فومیو کیشیدا است، توجه را جلب کرد. ریشی سوناک جوراب قرمز هیروشیما کارپ را پوشیده بود، زیرا رهبران گروه هفت توافق جدیدی را به نام «توافق هیروشیما» برای ایجاد روابط نزدیک‌تر دفاعی، امنیتی و سایبری جشن گرفتند.


قفسه فلزی - قفسه انبار