رزمایش حزب‌الله به مناسبت «عید مقاومت و آزادی» در جنوب لبنان خبرگزاری دانشجو/ رسانه‌ها از برگزاری رزمایش نظامی گسترده حزب‌الله در جنوب لبنان به مناسبت «عید مقاومت

1402\02\31 20:25:30


رزمایش حزب‌الله به مناسبت «عید مقاومت و آزادی» در جنوب لبنان

خبرگزاری دانشجو/ رسانه‌ها از برگزاری رزمایش نظامی گسترده حزب‌الله در جنوب لبنان به مناسبت «عید مقاومت و آزادی» و ارسال پیام بازدارنده جدید به رژیم صهیونیستی خبر دادند. در این رزمایش، یگان های تخصصی از رسته های مختلف نظامی حزب الله لبنان حضور داشتند.

خبرگزاری دانشجو/ رسانه‌ها از برگزاری رزمایش نظامی گسترده حزب‌الله در جنوب لبنان به مناسبت «عید مقاومت و آزادی» و ارسال پیام بازدارنده جدید به رژیم صهیونیستی خبر دادند.در این رزمایش، یگان های تخصصی از رسته های مختلف نظامی حزب الله لبنان حضور داشتند.حزب الله از رسانه های مختلف داخلی و خارجی با هر گرایش سیاسی جهت پوشش این رزمایش دعوت کرد.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ رسانه‌ها از برگزاری رزمایش نظامی گسترده حزب‌الله در جنوب لبنان به مناسبت «عید مقاومت و آزادی» و ارسال پیام بازدارنده جدید به رژیم صهیونیستی خبر دادند. در این رزمایش، یگان های تخصصی از رسته های مختلف نظامی حزب الله لبنان حضور داشتند.