خبرگزاری دانشجو/ ارتش اردن اعلام کرد که بر اثر سقوط یک بالگرد نظامی کبری متعلق به نیروی هوایی این کشور در منطقه البقعه، 2 خلبان آن زخمی شدند. در این حادثه به هیچ یک از شهروندان غی

1402\03\31 15:48:39


سقوط بالگرد نظامی در اردن

خبرگزاری دانشجو/ ارتش اردن اعلام کرد که بر اثر سقوط یک بالگرد نظامی کبری متعلق به نیروی هوایی این کشور در منطقه البقعه، 2 خلبان آن زخمی شدند. در این حادثه به هیچ یک از شهروندان غیر نظامی اردن آسیبی وارد نشد.

خبرگزاری دانشجو/ ارتش اردن اعلام کرد که بر اثر سقوط یک بالگرد نظامی کبری متعلق به نیروی هوایی این کشور در منطقه البقعه، 2 خلبان آن زخمی شدند.در این حادثه به هیچ یک از شهروندان غیر نظامی اردن آسیبی وارد نشد.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ ارتش اردن اعلام کرد که بر اثر سقوط یک بالگرد نظامی کبری متعلق به نیروی هوایی این کشور در منطقه البقعه، 2 خلبان آن زخمی شدند. در این حادثه به هیچ یک از شهروندان غیر نظامی اردن آسیبی وارد نشد.


چراغ استخری و چراغ مگنتی