مهران محمدی امین

1401\05\26 18:59:14


ضرورت حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی

فعالان فلسطینی از طرف های رسمی و مردمی خواستار حمایت از اسرای دربند رژیم صهیونیستی در جریان نبرد با مدیریت زندان ها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، فعالان فلسطینی از طرف های رسمی و مردمی خواستار حمایت و پشتیبانی از اسرای دربند رژیم صهیونیستی در جریان نبرد با مدیریت زندان ها شدند.

بر همین اساس، «ثامر سباعنه» فعال و نویسنده فلسطینی خواستار خیزش مردمی و رسمی در حمایت از اسرای دربند زندانی های رژیم صهیونیستی شد و گفت: مدیریت زندان های این رژیم به توافق خود با جنبش اسیر فلسطینی پایبند نبوده است و باید به این کارکشنی واکنش نشان داد. وی با بیان اینکه مدیریت زندان های رژیم تل آویو، اسیران فلسطینی را مدام از سلول و زندانی به زندان دیگر منتقل می کند، افزود: جنبش اسیر به اسرا اعلام کرده است که آماده ورود به نبرد راهبردی از ابتدای ماه آینده در راستای توقف اقدامات ظالمانه مسئولان صهیونیست است. این فعال فلسطینی از طرف های مردمی و رسمی خواست که اجازه ندهند رژیم صهیونیستی از شرایط و درد و رنج اسرا برای تبلیغات انتخاباتی سوء استفاده کند.

همچنین «امنیه الطویل» سخنگوی مرکز مطالعات اسرای فلسطین تاکید کرد که تشدید مبارزات اسیران با مدیریت زندان های رژیم صهیونیستی بعد از تصمیمات مدیریت زندان ها به مجازات و نقض حقوق آنها، حق طبیعی و مسلم اسرا است. وی درباره خلیل عواوده اسیر فلسطینی گفت: عواوده در شرایط بسیار دشوار جسمانی به سر می برد و اعتصاب غذای او در حال شکستن رکورد است و تیم پزشکی نیز تاکید کرده است که شرایط او بسیار خطرناک است. این فعال فلسطینی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به قوانین و موازین بین المللی هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست، از جامعه بین الملل و نهادهای رسمی خواستار اتخاذ اقدامات فوری در پرونده اسرای فلسطین و محاکمه رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب جنایت علیه اسرا شد.

گفتنی است، اسرای فلسطینی اخیرا نبرد «وحدت و آزادی» را برای بازپس گیری حقوق خود از رژیم صهیونیستی شروع کرده و از ملت فلسطین خواستار حمایت از اقداماتشان شده اند.. .


بازنشر از : مهر

فلسطین

رژیم صهیونیستی

اسرای فلسطین