نخست وزیر دولت نجات ملی یمن: نام‌گذاری شمال و جنوب طرحی انگلیسی است عبدالعزیز بن حبتور یمن انگلیس نخست وزیر دولت

1402\02\31 21:51:14


نخست وزیر دولت نجات ملی یمن: نام‌گذاری شمال و جنوب طرحی انگلیسی است

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که طرح‌های بیگانگان در یمن بی‌نتیجه خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالعزیز بن حبتور، رئیس دولت نجات ملی یمن در سخنانی اعلام کرد که طرح‌های تجزیه یمن، از انگلیس سرچشمه می‌گیرند و توسط امارات متحده عربی تامین مالی می‌شوند.

وی افزود: این طرح‌ها توسط مزدوران به اجرا در می‌آیند؛ اما هیچ طرح بیگانه‌ای که از سوی مزدوران رهبری و هدایت شود، در یمن به نتیجه نخواهد رسید.

نام‌گذاری شمال و جنوب، با اهداف شوم از سوی اشغالگران بریتانیایی صورت گرفت.

این نام‌گذاری‌ها در تاریخ و هویت یمن جایگاهی ندارند.

وی ادامه داد: در پی خروج نیروهای بیگانه از یمن، گفتگوهای سیاسی آغاز خواهد شد.

در این گفتگوها منافع ملی، ستم‌های که به مردم روا داشته شده و حقوق ملت در چارچوب وحدت و یکپارچگی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رییس دولت نجات ملی یمن تاکید کرد: اتحاد و یکپارچگی یمن و حفظ تمامیت ارضی آن، دستاورد ملت یمن است.

تمامیت ارضی یمن به خواست و تمایل یک طرف سیاسی بستگی ندارد چه رسد به جماعتی که نماینده اشغالگران هستند.


بازنشر از : مهر

عبدالعزیز بن حبتور

یمن

انگلیس

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که طرح‌های بیگانگان در یمن بی‌نتیجه خواهند بود.


تعمیر پکیج دیواری