مهران محمدی امین

1401\10\14 08:30:07


هرج و مرج در کنگره آمریکا پس از ۳بار شکست برای انتخاب رئیس مجلس

کنگره آمریکا بدلیل شکست حزب جمهوری خواه برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان با هرج  و مرج روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، شکست حزب جمهوری خواه آمریکا برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان به هرج و مرج در کنگره منجر شد.

حزب جمهوری خواه آمریکا پس از انتخابات میان دوره ای کنگره موفق شد تا در رقابتی نزدیک کنترل مجلس نمایندگان را بدست آورد و در شرایطی که می بایست شب گذشته رئیس مجلس را انتخاب کند، اما اعضای این حزب حاکم در مجلس نمایندگان نتوانستند بر سر انتخاب رئیس مجلس به نتیجه برسند. «کوین مک کارتی»، نماینده جمهوری خواه از کالیفرنیا نامزد اصلی جمهوری خواهان برای ریاست مجلس است و تلاش او برای انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس در سه بار رای گیری متوالی با شکست مواجه شد که این آشفتگی نشانگر گرهی تازه در کنگره است. در حالی که جمهوری خواهان برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ موفق شده اند تا کنترل مجلس نمایندگان را بدست گیرند، اما عدم تعیین رئیس مجلس از سوی آنان که طی ۱۰۰ سال گذشته در آمریکا بی سابقه است، موقعیت ضعیف جمهوری خواهان را نشان داد.

بن‌بست جمهوری‌خواهان آمریکا برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان بدلیل قرار گرفتن مک کارتی و متحدانش در برابر گروه کوچکی از محافظه‌کاران تندرو شکل گرفت. برای کسب کرسی ریاست مجلس به ۲۱۸ رای نیاز است و پس از اینکه مک کارتی جمهوری خواه به عنوان بخت اول جمهوری خواهان بری ریاست مجلس نتوانست ۲۱۸ رای مورد نیاز خود را در سومین رای گیری متوالی کسب کند، رهبران جمهوری خواه به سرعت جلسه مجلس را متوقف کرده و نشست بعدی را به روز بعد در روز چهارشنبه موکول کردند. به نظر می رسد که شروع سال ۲۰۲۳ برای جمهوری خواهان چندان خوش یمن و مبارک نبوده و بن بست بر سر ریاست مجلس، وضعیت مجلس نمایندگان را بی رهبر و در هاله ای از ابهام فرو برده است.

این بی سرانجامی باعث شده تا سایر امور مجلس نمایندگان برای شروع کار خود از جمله روند سوگند خوردن سایر نمایندگان متوقف شود. پیشتر یک گروه کوچک اما مصمم از محافظه کاران اعلام کرده بودند که به مک کارتی برای ریاست مجلس رأی منفی خواهند داد و با توجه به اکثریت کم قدرت جمهوری خواهان که فقط ۲۲۲ کرسی در مقابل ۲۱۲ کرسی دموکرات ها در مجلس در اختیار دارند، از دست دادن ۴ رای می تواند جمهوری خواهان را در بن بست قرار دهد. حتی به نظر می‌رسد که تعداد مخالفان مک‌کارتی در جریان رای گیری های متوالی در کنگره بیشتر شده است و تعداد جمهوری‌خواهانی که با او مخالفت کردند از ۱۹ نفر در دو رای گیری اول به ۲۰ نفر در سومین رای گیری افزایش پیدا کردند.

بن بست در میان جمهوری خواهان برای تعیین رئیس مجلس به اختلافات داخلی میان آنها دامن زده است و «دانیل کرنشاو»، نماینده جمهوری خواه تگزاس، مخالفان مک کارتی را تروریست های سیاسی خواند که جمهوری خواهان را در مسیر خودکشی و انتخاب مجدد بایدن در سال ۲۰۲۴ قرار داده اند. همچنین سایر متحدان مک کارتی، مخالفان را متهم می کنند که بدون اینکه ایده‌های مشخصی را ارائه کنند یا از خود یک نامزد مناسب معرفی کنند، در حال سنگ اندازی برای انتخاب مک کارتی هستند. نماینده خشمگین جمهوری خواه گفت: «وقتی از هم حزبی های مخالف سؤال شد که چه می‌خواهند، هیچ پاسخی نداشتند.».

.


بازنشر از : مهر

مجلس

حزب جمهوری خواه آمریکا

کنگره آمریکا

ایالات متحده امریک