ایرانیک/ سرج وارلی کارمند شرکت بلک راک در برابر یک دوربین مخفی از نفوذ و اثرگذاری این شرکت در عرصه سیاسی آمریکا می‌گوید.  این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مدیر

1402\03\31 19:13:15


وقتی با 10 هزار دلار می‌شود رأی یک سناتور آمریکایی را خرید!

ایرانیک/ سرج وارلی کارمند شرکت بلک راک در برابر یک دوربین مخفی از نفوذ و اثرگذاری این شرکت در عرصه سیاسی آمریکا می‌گوید.  این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان شناخته می‌شود و برندهایی نظیر فایزر، سی‌ان‌ان، فاکس، مایکروسافت و آمازون را مدیریت می‌کند.

ایرانیک/ سرج وارلی کارمند شرکت بلک راک در برابر یک دوربین مخفی از نفوذ و اثرگذاری این شرکت در عرصه سیاسی آمریکا می‌گوید. این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان شناخته می‌شود و برندهایی نظیر فایزر، سی‌ان‌ان، فاکس، مایکروسافت و آمازون را مدیریت می‌کند.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرانیک/ سرج وارلی کارمند شرکت بلک راک در برابر یک دوربین مخفی از نفوذ و اثرگذاری این شرکت در عرصه سیاسی آمریکا می‌گوید.  این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان شناخته می‌شود و برندهایی نظیر فایزر، سی‌ان‌ان، فاکس، مایکروسافت و آمازون را مدیریت می‌کند.


پرده زبرا - پوستر دیواری