عصر ایران/ ویدئویی از لحظات پایانی زندگی سربازان روسی در مقابل تکاوران اوکراینی در فضای مجازی پربازدید شده است. تکاورهای اوکراینی با برنامه‌ریزی ماهرانه به داخل سنگر نیروهای

1402\03\31 15:48:38


ویدئویی از لحظات پایانی زندگی سربازان روس در مقابله تن‌به‌تن با تکاوران اوکراینی

عصر ایران/ ویدئویی از لحظات پایانی زندگی سربازان روسی در مقابل تکاوران اوکراینی در فضای مجازی پربازدید شده است. تکاورهای اوکراینی با برنامه‌ریزی ماهرانه به داخل سنگر نیروهای روس حمله کرده و سربازان روسی را از پای درآوردند.

ویدئویی از لحظات پایانی زندگی سربازان روسی در مقابل تکاوران اوکراینی در فضای مجازی پربازدید شده است.

تکاورهای اوکراینی با برنامه‌ریزی ماهرانه به داخل سنگر نیروهای روس حمله کرده و سربازان روسی را از پای درآوردند.


بازنشر از : آخرین خبر

عصر ایران/ ویدئویی از لحظات پایانی زندگی سربازان روسی در مقابل تکاوران اوکراینی در فضای مجازی پربازدید شده است. تکاورهای اوکراینی با برنامه‌ریزی ماهرانه به داخل سنگر نیروهای روس حمله کرده و سربازان روسی را از پای درآوردند.


چراغ استخری و چراغ مگنتی