1401\05\28 22:24:29


آتش‌سوزی در «حیفا» برای دومین‌بار در هفته جاری

تسنیم/ امروز جمعه برای دومین بار در هفته جاری آتش سوزی در خودروهای شخصی ساکنین حیفا واقع در مناطق اشغالی ۱۹۴۸ رخ داد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و امداد و نجات به رسانه‌های عبری اعلام کرد که با سرایت شعله‌های آتش به خطوط برق در خیابان آلنبی در حیفا، گروه‌های آتش نشانی و امداد در سحرگاه امروز برای خاموش کردن آتش خودروها تلاش کردند و اکیپ‌ها توانستند آتش را مهار و خاموش کنند و از گسترش آن جلوگیری کنند.

امروز جمعه برای دومین بار در هفته جاری آتش سوزی در خودروهای شخصی ساکنین حیفا واقع در مناطق اشغالی ۱۹۴۸ رخ داد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و امداد و نجات به رسانه‌های عبری اعلام کرد که با سرایت شعله‌های آتش به خطوط برق در خیابان آلنبی در حیفا، گروه‌های آتش نشانی و امداد در سحرگاه امروز برای خاموش کردن آتش خودروها تلاش کردند و اکیپ‌ها توانستند آتش را مهار و خاموش کنند و از گسترش آن جلوگیری کنند.» خسارت جانی گزارش نشده و تحقیقات برای کشف دلایل این آتش سوزی ادامه دارد.این آتش سوزی خسارات جدی و  سنگینی به خودروها وارد کرده است که پلیس و کارشناسان آتش نشانی برای بررسی شرایط و علل پرونده تشکیل دادند و از دستگیری مظنونان و جزئیات دیگری گزارش نشده است.
بازنشر از : آخرین خبر