مهران محمدی امین

یمن محمد ناصر العاطفی حاکمیت ملی وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که ما به احدی اجازه نخواهیم داد به حاکمیت

1401\06\23 20:59:21


آماده واکنش هستیم. اجازه غارت نفت و گاز یمن را نخواهیم داد

وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که ما به احدی اجازه نخواهیم داد به حاکمیت ملی و دریایی ما دست درازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع یمن گفت: اولین دانشکده نظامی – پزشکی پیشرفته را در افتتاح می کنیم.

این دانشکده به آموزش و آماده سازی کادرهای پزشکی در بالاترین سطوح علمی خواهد پرداخت. وی با تاکید بر اینکه ما امروز با تلاش، جدیت و صبر و بردباریمان مرحله جدیدی از تاریخ را شروع کرده ایم، تاکید کرد: لجاجت ورزی بی وقفه دشمن علیه ملت ما برغم برقراری آتش بس نشان دهنده نیت های پنهان آنها علیه کشور ما است. وزیر دفاع یمن با بیان اینکه عدم پایبندی دشمن به آتش بس بازتاب مطامع استعماری غرب در غارت ثروت های یمن است، عنوان کرد: ما از طرح ها و توطئه های اشغالگران جهت سلطه برای منابع نفتی و گازی در استان های شرقی یمن آگاه هستیم.

عملیات غارت ثروت های یمن بدون پاسخ نخواهد ماند و نبرد آزادسازی و استقلال در گرو بیرون راندن متجاوزان است، امروز نیروهای مسلح ما توانایی حفاظت از ثروت ملت یمن را دارند و آماده واکنش در زمان تعیین شده از جانب رهبر جنبش انصارالله هستند. وزیر دفاع یمن اعلام کرد: انتظار شکست یا عقب نشینی از جانب ما، انتظاری بیهوده است و ما در حال ایجاد نیروی دریایی هستیم که مسئولیت ملی، منطقه ای و بین المللی خواهد داشت. ما به هیچکس اجازه دست درازی به حاکمیت ملی و دریایی خود را نخواهیم داد..

.


بازنشر از : مهر

یمن

محمد ناصر العاطفی

حاکمیت ملی