1401\07\22 16:46:31


اتحادیه عرب با عربستان اعلام همبستگی کرد

ایسنا/ دبیرکل اتحادیه عرب اظهارات رسانه‌ای علیه عربستان به دلیل تصمیم کاهش جزئی تولید نفت را محکوم کرد. به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سخنگوی احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب گفت: اظهارات منفی در رسانه‌ها علیه عربستان به دلیل تصمیم کاهش جزئی تولید نفت از حقیقت دور است و در راستای سیاسی کردن کامل تصمیمات اقتصادی محض است که همگان می‌دانند این تصمیمات برای ثبات اقتصاد جهانی در سایه چالش‌های خطرناک کنونی ضروری است.

دبیرکل اتحادیه عرب اظهارات رسانه‌ای علیه عربستان به دلیل تصمیم کاهش جزئی تولید نفت را محکوم کرد.به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سخنگوی احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب گفت: اظهارات منفی در رسانه‌ها علیه عربستان به دلیل تصمیم کاهش جزئی تولید نفت از حقیقت دور است و در راستای سیاسی کردن کامل تصمیمات اقتصادی محض است که همگان می‌دانند این تصمیمات برای ثبات اقتصاد جهانی در سایه چالش‌های خطرناک کنونی ضروری است. وی روش منسجم و درست عربستان برای ثبات بازار نفت و مواضع ثابت عربستان درباره مسائل سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی را ستود.پیشتر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، عربستان را به دلیل تصمیم کاهش تولید نفت به "عواقبی" تهدید کرد. اعضای کنگره طرح‌هایی را درباره تعلیق همکاری با عربستان از جمله تعلیق صادرات سلاح و خارج کردن نیروهای آمریکایی از عربستان پیشنهاد دادند.
بازنشر از : آخرین خبر