1401\06\07 18:58:04


استفاده از گاز اشک آور . تیراندازی هوایی برای متفرق کردن طرفداران صدر+فیلم

منابع عراقی از شلوغی پمپ بنزین ها در بصره و شنیده شدن صدای تیراندازی در بغداد برای متفرق کردن طرفداران صدر خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی از شلوغی پمپ بنزین ها در بصره خبر می دهند. همزمان منابع عراقی از شنیده شدن صدای تیراندازی هوایی برای پراکنده کردن طرفداران صدر در بغداد خبر می دهند. نیروهای عراقی در حال متفرق کردن طرفداران صدر از مقابل کاخ ریاست جمهوری عراق هستند. خبر دیگر اینکه فرماندهی عملیات مشترک عراق از مردم این کشور خواست که با نیروهای امنیتی همکاری کامل داشته باشند و مقررات حکومت نظامی را رعایت کنند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     عراق     بصره     بغداد