ایسنا/ «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» جدیدترین گزارش خود درباره تجارت جهانی تسلیحات نظامی را منتشر کرده است. طبق این گزارش، واردات تسلیحات توسط

1401\12\23 21:02:44


افزایش قابل توجه صادرات تسلیحات نظامی آمریکا به جهان

ایسنا/ «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» جدیدترین گزارش خود درباره تجارت جهانی تسلیحات نظامی را منتشر کرده است. طبق این گزارش، واردات تسلیحات توسط «کشورهای اروپایی» و «کشورهای اروپاییِ عضو ناتو» بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، به ترتیب ۴۷ و ۶۵ درصد افزایش یافته است.

«انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» جدیدترین گزارش خود درباره تجارت جهانی تسلیحات نظامی را منتشر کرده است.

طبق این گزارش، واردات تسلیحات توسط «کشورهای اروپایی» و «کشورهای اروپاییِ عضو ناتو» بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، به ترتیب ۴۷ و ۶۵ درصد افزایش یافته است.

این تسلیحات عمدتا توسط آمریکا تأمین شده‌اند و علت اصلی افزایش صادرات مهمات به قاره سبز، جنگ اوکراین بوده است.

در میان بزرگ‌ترین واردکنندگان تسلیحات در سال ۲۰۲۲، اوکراین در رتبه سوم قرار گرفته است.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» جدیدترین گزارش خود درباره تجارت جهانی تسلیحات نظامی را منتشر کرده است. طبق این گزارش، واردات تسلیحات توسط «کشورهای اروپایی» و «کشورهای اروپاییِ عضو ناتو» بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، به ترتیب ۴۷ و ۶۵ درصد افزایش یافته است.


تعمیر پکیج دیواری