مهران محمدی امین

1401\08\23 14:24:33


افشاگری نامزد انتخابات بحرین درباره دستکاری در شمارش آرا+ فیلم

یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی فرمایشی بحرین در یک کلیپ ویدیویی از دستکاری در شمارش آرای این انتخابات و شرایط ظالمانه و ناعادلانه انتخابات سخن گفت.

انتخابات پارلمانی فرمایشی در بحرین روز شنبه دوازدهم نوامبر در شرایطی برگزار شد که رژیم آل خلیفه پیش از این انتخابات دستکم یک هزار نامزد از جریان‌های مخالف را حذف کرد و بشدت رهبران جریان اپوزیسیون را سرکوب کرده بود.

«یوسف الجمری» از نامزدهای انتخابات در استان الشمالیه بود، با انتشار ویدئویی در توئیتر، از دستکاری در روند شمارش آرا در یکی از حوزه‌های اخذ رأی در این استان سخن گفته و تاکید کرد: زمانی‌که رئیس کمیته (حوزه اخذ رأی) برای اعلام نتایج اولیه آماده می‌شد، یک تماس تلفنی مشکوک با وی برقرار شد و پس از آن نتایج آرا تغییر کرده و آرای وی به میزان ۷۰۰ رأی کاهش پیدا کرده است. الجمری تاکید کرده که اعتراض خود را به طور رسمی به کمیته عالی انتخابات درباره شرایط ظالمانه و ناعادلانه برگزاری و شمارش آرای انتخابات ارائه خواهد کرد: گفتنی است رژیم آل خلیفه پس از حذف جریان‌های سیاسی مخالف و سرکوب شدید رهبران مخالف شرایط را برای برگزاری یک انتخابات نمایشی در این کشور فراهم کرد. منابع آگاه تاکید کردند که با تحریم گسترده مخالفان، میزان مشارکت در این انتخابات به ۳۵ درصد هم نرسیده است.

اظهارات این نامزد انتخابات بحرین نشان می‌دهد که شرایط پیش از برگزاری، حین برگزاری و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی فرمایشی در بحرین شرایط سالم و شفافی نبوده است.. .


بازنشر از : مهر

بحرین

منامه بحرین

آل خلیفه