مهران محمدی امین

عراق محمد شیاع السودانی بغداد نخست وزیر عراق امروز دوشنبه با جواد الجولانی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان ا

1401\08\16 15:25:09


السودانی: مبالغ به سرقت رفته شده باید بازگردانده شود

نخست وزیر عراق امروز دوشنبه با جواد الجولانی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان این کشور و شماری از اعضای آن درباره اوضاع امنیتی عراق گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نخست وزیر عراق امروز دوشنبه با جواد الجولانی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان این کشور و شماری از اعضای آن درباره اوضاع امنیتی عراق گفتگو کرد.

السودانی در این دیدار بر اهمیت حاکمیت قانون و اعمال اقتدار دولت و همچنین لزوم دور نگه داشتن نهادهای امنیتی از بهره برداری های حزبی و سیاسی تاکید کرد. وی در ادامه ضمن دفاع از برنامه دولت خود، ابراز اطمینان کرد که برنامه دولت به برآورده کردن خواسته های شهروندان اختصاص دارد. نخست وزیر عراق درباره پرونده مبارزه با فساد هم گفت: باید مبالغ به سرقت رفته شده بازگردانده شود.

تا زمانی که امکان بازگرداندن اموال مسروقه و محافظت از آنها برای شهروندان ثابت نشود، تلاش های ضد فساد راه به جایی نخواهد برد.. .


بازنشر از : مهر

عراق

محمد شیاع السودانی

بغداد