مهران محمدی امین

اولاف شولتز آلمان جنگهای صلیبی اوکراین صدر اعظم آلمان بدون اشاره به سرازیر شدن ا

1401\07\22 22:44:38


اولاف شولتز: جنگ اوکراین علیه همه غرب است!

صدر اعظم آلمان بدون اشاره به سرازیر شدن انبوهی از تسلیحات مرگبار به سوی اوکراین در تقابل غرب با مسکو، ادعا کرد: جنگ اوکراین علیه همه غرب است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «اولاف شولتز» صدر اعظم آلمان در سخنانی اعلام کرد که جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیع اوکراین بخشی از یک جنگ صلیبی علیه غرب است.

صدر اعظم آلمان بدون اشاره به سرازیر شدن انبوهی از تسلیحات مرگبار به سوی اوکراین در تقابل غرب با مسکو، ادعا کرد: پوتین و طرفدارانش به روشنی ثابت کردند که علیه لیبرال دموکراسی جنگ صلیبی به راه انداخته اند! «اولاف شولتز» مدعی شد: جنگ پوتین فقط مربوط به اوکراین نیست، بلکه بخشی از جنگ فراگیر صلیبی علیه غرب و نظم بین المللی است! این جنگ صلیبی علیه آزادی و پیشرفت و جنگ صلیبی علیه شیوه زندگی غربی است. وی در ادامه ادعا کرد: یعنی این جنگ علیه همه ماست. به همین علت، اوکراین باید برای پیروزی لیبرال دموکراسی و پیروزی صلح، پیروز شود.

شولتز پیشتر ادعا کرده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال اهداف «امپریالیستی» ایت و لذا آلمان همچنان در کنار اوکراینی ها خواهد بود.. .


بازنشر از : مهر

اولاف شولتز

آلمان

جنگهای صلیبی

اوکراین