1401\08\07 19:54:50


بازگشت ترامپ به توییتر

دیده‌بان ایران/ رییس جمهور سابق آمریکا در اولین توییت خود نوشت: امیدوارم همه بازنده‌ها و متنفرها دلتنگم شده باشند.  دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا پس از بازگشت مجدد به توییتر در اولین توییت خود نوشت : متشکرم ایلان ماسک! احساس خوبی دارم از اینکه برگشتم ، امیدوارم همه بازنده‌ها و متنفرها دلتنگم شده باشند.

دیده‌بان ایران/ رییس جمهور سابق آمریکا در اولین توییت خود نوشت: امیدوارم همه بازنده‌ها و متنفرها دلتنگم شده باشند. دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا پس از بازگشت مجدد به توییتر در اولین توییت خود نوشت : متشکرم ایلان ماسک! احساس خوبی دارم از اینکه برگشتم ، امیدوارم همه بازنده‌ها و متنفرها دلتنگم شده باشند.
بازنشر از : آخرین خبر