1401\06\23 18:08:14


برای حل بحران عراق همه باید کوتاه بیایند

رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار با سفیر روسیه در بغداد تأکید کرد که بحران سیاسی در کشورش قابل حل است به شرط اینکه اراده لازم برای حل مشکلات وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی در دیدار با «البروس کوتراشف» سفیر روسیه در بغداد، روابط عراق و روسیه و راه‌های تقویت آن در بخش‌های گوناگون را بررسی کرد. در این دیدار که در دفتر رئیس جریان حکمت ملی عراق در بغداد انجام شد، حکیم از همگان خواست که برای پایان دادن به بحرانی که در حال تأثیرگذاری بر وضعیت معیشتی ملت عراق است، به مسئولیت خود عمل کنند. حکیم همچنین بر ضرورت طراحی معادله‌ای سیاسی که در آن همگان حضور داشته باشند و مطالبات ملت عراق را از طریق تشکیل دولت ملی، خدمت محور و توانمند در ارائه خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی تحقق بخشد، تأکید کرد. رئیس جریان حکمت ملی عراق در بخش دیگری از این دیدار تأکید کرد که بحران سیاسی در عراق قابل حل است به شرطی که اراده لازم برای حل مشکلات وجود داشته باشد و همگان با احترام نهادن به منافع ملی عراق از سقف مطالبات خود کوتاه بیایند. سید عمار حکیم همچنین بر اهمیت آغاز اصلاحات با تقویت نهادهای حاکمیتی تأکید کرد و نهاد حکومت را ضامن واقعی رویارویی با همه چالش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در عراق دانست.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     سید عمار حکیم     روسیه     عراق