1401\07\13 18:51:09


برگزاری تظاهرات در عراق؛ اهرم فشاری برای تشکیل سریع دولت

کمیته سازماندهی تظاهرات وابسته به هیئت چارچوب هماهنگی امروز چهارشنبه از آمادگی برای برگزاری تظاهرات در راستای فشار به گروههای سیاسی به منظور تشکیل کابینه جدید دارای اختیارات کامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، کمیته سازماندهی تظاهرات وابسته به هیئت چارچوب هماهنگی امروز چهارشنبه از آمادگی برای برگزاری تظاهرات در راستای فشار به گروههای سیاسی به منظور تشکیل کابینه جدید دارای اختیارات کامل خبر داد. در بیانیه این کمیته آمده است: تظاهرات با هدف پایان هرج و مرج و بی ثباتی و مجازات مفسدان ، مقابله با گرانی و تبعات بحران اقتصادی آتی و نیز تسریع در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید، برگزار خواهد شد. در این بیانیه تاکید شده است که زمان  و مکان برگزاری تظاهرات متعاقبا اعلام خواهد شد. این فراخوان اندکی پس از اظهار نظر یکی از رهبران جریان صدر مبنی بر بازگشت اعتراضات در بغداد رخ می دهد.


بازنشر از : مهر

برچسب‌ها

عراق

تظاهرات

هیئت هماهنگی شیعی

کمیته سازماندهی تظاهرات وابسته به هیئت چارچوب هماهنگی امروز چهارشنبه از آمادگی برای برگزاری تظاهرات در راستای فشار به گروههای سیاسی به منظور تشکیل کابینه جدید دارای اختیارات کامل خبر داد.