بزرگترین شهر نیوزیلند زیر آب! خبرگزاری دانشجو/ بر اثر وقوع سیل و توفان شدید در نیوزلند دست کم ۳ نفر کشته شدند. در طول ۲۴ ساعت بارش ۲۴۹ میلی‌متر باران در این منطقه به ثبت رسید

1401\11\09 15:49:33


بزرگترین شهر نیوزیلند زیر آب!

خبرگزاری دانشجو/ بر اثر وقوع سیل و توفان شدید در نیوزلند دست کم ۳ نفر کشته شدند. در طول ۲۴ ساعت بارش ۲۴۹ میلی‌متر باران در این منطقه به ثبت رسیده که از فوریه سال ۱۹۸۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

خبرگزاری دانشجو/ بر اثر وقوع سیل و توفان شدید در نیوزلند دست کم ۳ نفر کشته شدند.در طول ۲۴ ساعت بارش ۲۴۹ میلی‌متر باران در این منطقه به ثبت رسیده که از فوریه سال ۱۹۸۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است.در حال حاضر شهرِ حدودا ۱.۶ میلیون نفری اوکلند، با وجود کاهش شدت بارش‌ها، همچنان در وضعیت اضطراری قرار دارد.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ بر اثر وقوع سیل و توفان شدید در نیوزلند دست کم ۳ نفر کشته شدند. در طول ۲۴ ساعت بارش ۲۴۹ میلی‌متر باران در این منطقه به ثبت رسیده که از فوریه سال ۱۹۸۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است.