بلینکن: به حمایت از نیروهای عراقی در مواجهه با داعش ادامه می دهیم! آنتونی بلینکن ایران روسیه

1401\11\09 20:53:05


بلینکن: به حمایت از نیروهای عراقی در مواجهه با داعش ادامه می دهیم!

وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه العربیه با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که کشورش به حمایت ها از نیروهای عراقی در مواجهه با داعش ادامه می دهد!

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه العربیه با مطرح کردن این ادعا که کشورش به حمایت های خود از نیروهای عراقی در مواجهه با داعش ادامه می دهد، گفت: مهم است که عراق به محیط عربی خود بازگردد.

وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به روابط آمریکا با عربستان سعودی، گفت که واشنگتن روابط مهمی با ریاض داشته و این روابط چند دهه ادامه داشته است؛ روابط واشنگتن با عربستان سعودی ثابت بوده و رو به گسترش است.

آنتونی بلینکن ادامه داد: عربستان حمایت بزرگی از اوکراین در مقابله با روسیه انجام داده و ریاض در مجمع عمومی سازمان ملل علیه جنگ روسیه در اوکراین رأی داد.

ادامه دارد ....


بازنشر از : مهر

آنتونی بلینکن

ایران

روسیه

عراق

وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه العربیه با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که کشورش به حمایت ها از نیروهای عراقی در مواجهه با داعش ادامه می دهد!


برق و روشنایی لاله زار