1401\11\25 16:56:15


بن گویر خواستار تسریع در روند تخریب خانه‌های فلسطینیان شد

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در جدیدترین اقدام ضد فلسطینی خود بر لزوم تسریع در روند تخریب منازل فلسطینیان در قدس اشغالی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «ایتمار بن گویر» وزیر افراط گرای صهیونیست در کابینه راستگرای نتانیاهو خواستار تسریع در روند تخریب خانه‌های فلسطینیان در قدس شرقی شد. منابع عبری اعلام کردند که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از «کوبی شبتای» بازپرس پلیس رژیم صهیونیستی خواسته روند تخریب خانه‌های فلسطینیان در قدس شرقی را تسریع بخشد. شبتای در پاسخ به این درخواست بن گویر گفته که این مسئله مستلزم استقرار صدها نیروی پلیس دیگر در قدس شرقی است. وی همچنین خواستار تعویق چند روزه تخریب خانه‌های فلسطینیان شده است. شبکه صهیونیستی کان نیز عنوان کرد که افسران ارشد پلیس نیز همین نظر را دارند اما بن گویر بر اجرای فوری احکام تخریب خانه‌های فلسطینیان اصرار دارد. گفتنی است اقدامات و سیاست‌های افراط گرایانه وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی علاوه بر نارضایتی عمومی در اراضی اشغالی، موجبات نگرانی شدید مقامات صهیونیست را نیز فراهم آورده است. آموس یدلین رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که ایتمار بن گویر (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در کابینه نتانیاهو) وزیر نامناسب در جایگاهی نامناسب است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     رژیم صهیونیستی     ایتمار بن گویر     نتانیاهو