مهران محمدی امین

اتحادیه اروپا نظرسنجی بحران مالی بنا به نتایج یک نظرسنجی جدید، ۵۴ درصد از مردم اروپا کاهش قدرت خرید خود در چند سا

1401\08\16 22:13:14


بیش از نیمی از اروپایی ها نگران وخامت شرایط مالی خود هستند

بنا به نتایج یک نظرسنجی جدید، ۵۴ درصد از مردم اروپا کاهش قدرت خرید خود در چند سال گذشته را تجربه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن است که نیمی از مردم اروپا نسبت به آینده مالی خود خوش بین نیستند.

نتایج نظرسنجی «ایپسوس»، که در ۶ کشور اروپایی اجرا شد، نشان داد که بیش از یک چهارم اروپایی‌ها می‌گویند که در وضعیت مالی مخاطره آمیزی قرار دارند و نیمی دیگر آنها نیز نگران هستند که به زودی به این وضعیت دچار شوند. نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که ۲۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در وضعیت وخیم مالی قرار دارند به نحوی که به گفته آنها یک هزینه غیرمنتظره می تواند همه چیز را به هم بریزد. از سوی دیگر نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۵۵ درصد شرکت کنندگان اروپایی اعلام کردند که باید برای جلوگیری از قرار گرفتن در موقعیت مشابه، مراقب هزینه های زندگی خود باشند.

همچنین نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۵۴ درصد از ۶ هزار نفری که در فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لهستان و انگلیس در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، طی سه سال گذشته کاهش قدرت خرید خود را تجربه کرده اند.. .


بازنشر از : مهر

اتحادیه اروپا

نظرسنجی

بحران مالی