مهران محمدی امین

1401\07\14 13:19:34


تامین گاز اروپا در میان بیم و امید

صدا و سیما/ با قطع کامل گاز روسیه به علت انفجار در خط لوله نورد استریم، اروپا زمستانی همراه با با بیم و امید را پیش رو دارد.  امید از این بابت که کشور‌هایی از جمله آلمان می‌گویند ذخایر گازی شان را پر کرده اند و بیم و نگرانی از اینکه با تغییر معادلات انرژی، بحران انرژی تشدید شود.

صدا و سیما/ با قطع کامل گاز روسیه به علت انفجار در خط لوله نورد استریم، اروپا زمستانی همراه با با بیم و امید را پیش رو دارد. امید از این بابت که کشور‌هایی از جمله آلمان می‌گویند ذخایر گازی شان را پر کرده اند و بیم و نگرانی از اینکه با تغییر معادلات انرژی، بحران انرژی تشدید شود..

.


بازنشر از : آخرین خبر