مهران محمدی امین

1401\06\16 21:09:12


تاکید مشاور امنیت ملی عراق بر بی طرفی نهادهای امنیتی این کشور

مشاور امنیت ملی عراق بر بی طرفی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور و دوری جستن این نهادها از سیاست تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق بر بی طرفی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور و دوری جستن این نهادها از سیاست تاکید کرد.

دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه ای افزود: الاعرجی در نشستی با کمیته ملی هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی با حضور اعضای این کمیته، تاکید کرد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باید از سیاست فاصله بگیرند و بی طرفی خود را حفظ کنند. در این نشست همچنین تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی عراق در تعقیب عناصر باقی مانده از گروه تروریستی داعش، تشدید تلاش امنیتی و اطلاعاتی برای برگزاری موفق مراسم اربعین حسینی (ع) و تامین امنیت زائران بررسی شد. الاعرجی بر اهمیت آمادگی حرفه ای سرویس های اطلاعاتی و امنیتی به دور از مداخلات سیاسی تاکید کرد و گفت: وظیفه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حفاظت از کشور، شهروندان و نهادهای دولتی است.

وی با بیان اینکه خطر داعش همچنان وجود دارد و ریشه کن کردن عناصر باقی مانده این گروه تروریستی نیازمند تلاش اطلاعاتی است، افزود: مواد مخدر تهدید واقعی است که مبارزه با آن نیز نیازمند تلاش دقیق اطلاعاتی برای نابودی گروه های تبهکار است. مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که اعتماد شهروندان به نیروهای امنیتی کامل است و ما نباید اجازه بدهیم این اعتماد خدشه دار شود.. .


بازنشر از : مهر

مشاور امنیت ملی عراق

قاسم الاعرجی

عراق