منامه بحرین اوکراین بحرین در دیدار وزیر خارجه بحرین با یک هیئت پارلمانی اوکراینی موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل

1401\12\23 19:39:13


تاکید منامه و کی یف بر اهمیت تداوم رایزنی میان اوکراین و بحرین

در دیدار وزیر خارجه بحرین با یک هیئت پارلمانی اوکراینی موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین روز سه شنبه در مقر این وزارتخانه از هیئت پارلمانی اوکراین به ریاست الکساندر کورنینکو معاون اول رئیس پارلمان اوکراین استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، دراین دیدار در جریان سفر هیئت اوکراینی به بحرین برای شرکت در جلسات مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس بود.

در این دیدار روابط دوجانبه میان بحرین و اوکراین در زمینه های مختلف به ویژه حوزه پارلمانی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این دیدار بر اهمیت تداوم ارتباط و رایزنی میان دو کشور در موضوعات مختلف مورد توجه دو کشور و در هر زمینه ای که منافع مشترک را تامین می کند، تاکید شد.


بازنشر از : مهر

منامه بحرین

اوکراین

بحرین

در دیدار وزیر خارجه بحرین با یک هیئت پارلمانی اوکراینی موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


تعمیر پکیج دیواری