1401\07\13 22:16:15


تداوم اعتصاب غذای ۳۰ اسیر فلسطینی

۳۰ اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به اعتصاب غذای خود برای یازدهمین روز متوالی، ادامه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ۳۰ اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به اعتصاب غذای خود برای یازدهمین روز متوالی، ادامه دادند. خواسته این اسیران پایان بازداشت اداری شان است. این اسیران از جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هستند. اشغالگران به دنبال تحرکاتی به منظور پایان دادن به اعتصاب غذای این اسیران برآمدند اما اسیران بر خواسته برحق خود که پایان دادن به بازداشت اداری آنهاست، اصرار دارند. این درحالی است که بسیاری از اسیران هم اعلام کرده اند که به منظور تحقق خواسته هایشان به اعتصاب کنندگان غذا خواهند پیوست.


بازنشر از : مهر

برچسب‌ها

فلسطین

رژیم صهیونیستی

اسیران

۳۰ اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به اعتصاب غذای خود برای یازدهمین روز متوالی، ادامه دادند.