1401\06\30 14:59:35


تشدید جنگ بر سر جانشینی محمود عباس

مهر/ منابع فلسطینی از تشدید جنگ داخلی بر سر جانشینی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر دادند. به نقل از عربی ۲۱، بر اساس این گزارش، منابع آگاه فلسطینی از ربوده شدن مدیر دفتر توفیق الطیراوی، از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح در پی اختلافات شدید در تشکیلات خودگردان فلسطین توسط یک گروه ناشناس خبر دادند.

منابع فلسطینی از تشدید جنگ داخلی بر سر جانشینی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر دادند.به نقل از عربی ۲۱، بر اساس این گزارش، منابع آگاه فلسطینی از ربوده شدن مدیر دفتر توفیق الطیراوی، از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح در پی اختلافات شدید در تشکیلات خودگردان فلسطین توسط یک گروه ناشناس خبر دادند.این منابع افزودند: این گروه ناشناس، عصر دوشنبه گذشته، در چارچوب اختلافات میان جناحهای مختلف تشکیلات خودگردان فلسطین اقدام به ربودن مدیر دفتر توفیق الطیراوی نمودند.این منابع تاکید کردند که اخیرا به دلیل وضعیت جسمانی محمود عباس جنگ بر سر جانشینی او تشدید شده است.الطیراوی که دارای سمت های عالی امنیتی بوده است، یکی از نامزدهای جانشینی محمود عباس است.این درحالی است که یک رسانه لبنانی از طرح حسین الشیخ دبیر کمیته اجرایی ساف برای از رده خارج کردن توفیق الطیراوی عضو کمیته مرکزی جنبش فتح پرده برداشت.الاخبار لبنان اعلام کرد که این طرح در راستای جنگ جانشینی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است.الطیراوی که مناصب عالی رتبه دارد یکی از کاندیدهای جانشینی محمود عباس به شمار می رود.


بازنشر از : آخرین خبر

مهر/ منابع فلسطینی از تشدید جنگ داخلی بر سر جانشینی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر دادند. به نقل از عربی ۲۱، بر اساس این گزارش، منابع آگاه فلسطینی از ربوده شدن مدیر دفتر توفیق الطیراوی، از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح در پی اختلافات شدید در تشکیلات خودگردان فلسطین توسط یک گروه ناشناس خبر دادند.