1401\06\07 16:10:22


ثروت های طبیعی در دریای مدیترانه حق لبنانی‌ها است

سرلشکر عباس ابراهیم فرمانده سرویس امنیت ملی لبنان گفت که ثروت های دریایی متعلق به لبنان است و لبنانی ها به حق خود خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، سرلشکر عباس ابراهیم فرمانده سرویس امنیت ملی لبنان امروز در سخنانی تاکید کرد: ما صاحب ثروت های لبنان در زیر دریای مدیترانه هستیم که سیاست های استکباری رژیم صهیونیستی تاکنون مانع از استخراج آن و بهره مندی ملت لبنان از این منابع طبیعی خدادادی شده است. سرلشکر ابراهیم تاکید کرد که لبنان قوی‌ است و لبنانی ها قطعا به ثروت های طبیعی که باید از آن بهره مند شوند، دست خواهند یافت. وی افزود: لبنان در این مساله صاحب حق است و هیچ حقی ضایع نمی شود، به ویژه اگر مطالبات خود را با قدرت پیگیری کرده و به تحقق آن تا پایان مسیر ادامه دهیم. گفتنی است مذاکرات دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی اخیرا وارد مراحل حساسی شده است و با توجه به اینکه صهیونیست ها در نظر دارند از اواخر ماه سپتامبر آینده استخراج گاز از میدان کاریش را آغاز کنند، عدم توافق در مذاکرات ممکن است موجب واکنش نظامی مقاومت لبنان و آغاز درگیری جدید شود.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     لبنان     رژیم صهیونیستی     دریای مدیترانه