مهران محمدی امین

انگلیس بوریس جانسون تغییرات اقلیمی نخست وزیر اسبق انگلیس می گوید کشورش منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت ناشی از

1401\08\16 18:44:20


جانسون: انگلیس قادر به پرداخت غرامت تغییرات اقلیم نیست

نخست وزیر اسبق انگلیس می گوید کشورش منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت ناشی از تغییرات اقلیم به دیگر کشورها را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر اسبق انگلیس اذعان کرد که این کشور قادر به پرداخت غرامت مربوط به تغییرات اقلیم نیست.

«بوریس جانسون» نخست وزیر اسبق انگلیس امروز دوشنبه اعلام کرد که انگلیس به عنوان رهبر انقلاب صنعتی قادر نیست به کشورهای فقیرتر به دلیل تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های خود غرامت پرداخت کند. نخست وزیر اسبق انگلیس امروز، در حاشیه بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد تاکید کرد که تردیدی نیست که مردم انگلیس به طور سرانه کربن زیادی را وارد جو کرده اند. کاری که ما نمی توانیم انجام دهیم این است که آن را با نوعی غرامت جبران کنیم.

ما منابع مالی نداریم. هیچ کشوری نمی تواند (غرامت پرداخت کند). جانسون در ادامه به عنوان راهکار اعلام کرد که آنچه که انگلیس می تواند انجام دهد ارائه کمک از طریق فناوری است که می تواند به رفع مشکل تغییرات اقلیم و تبعات ناشی از آن کمک کند.

پیش از این، حزب کارگر انگلیس از دولت این کشور خواسته بود تا غرامت‌های مربوط به گرمایش جهانی را به کشورهای در حال توسعه بپردازد. وزیر آب و هوای انگلیس هم پرداخت غرامت مربوط به تغییرات اقلیم را به کشورهای در حال توسعه نوعی مسئولیت اخلاقی توصیف کرده بود.. .


بازنشر از : مهر

انگلیس

بوریس جانسون

تغییرات اقلیمی