1401\06\30 14:59:39


جایگاه نشستن بایدن در مراسم خاکسپاری ملکه سوژه‌ی تمسخر ترامپ شد

خبرگزاری دانشجو/ بایدن در مراسم خاکسپاری ملکه در ردیف ۱۴ نشست که ۷ ردیف مانده به آخر بود. ترامپ با انتشار تصویری از بایدن در این مراسم در توییتی نوشت: اگر من رئیس جمهور آمریکا بودم جایگاهم در ردیف اول قرار میگرفت.

خبرگزاری دانشجو/ بایدن در مراسم خاکسپاری ملکه در ردیف ۱۴ نشست که ۷ ردیف مانده به آخر بود.ترامپ با انتشار تصویری از بایدن در این مراسم در توییتی نوشت: اگر من رئیس جمهور آمریکا بودم جایگاهم در ردیف اول قرار میگرفت.ترامپ این موضوع را نشان دهنده سقوط جایگاه آمریکا در جهان خواند.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ بایدن در مراسم خاکسپاری ملکه در ردیف ۱۴ نشست که ۷ ردیف مانده به آخر بود. ترامپ با انتشار تصویری از بایدن در این مراسم در توییتی نوشت: اگر من رئیس جمهور آمریکا بودم جایگاهم در ردیف اول قرار میگرفت.