1401\08\30 20:49:30


جدیدترین موضع گیری فرمانده ارتش لبنان

مهر/ فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد که اولویتش حفاظت از امنیت این کشور در شرایط خلأ قدرت است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، جوزف عون فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد که اولویتش حفاظت از مسالمت اجتماعی و حفظ امنیت این کشور در شرایط خلأ قدرت است.

فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد که اولویتش حفاظت از امنیت این کشور در شرایط خلأ قدرت است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، جوزف عون فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد که اولویتش حفاظت از مسالمت اجتماعی و حفظ امنیت این کشور در شرایط خلأ قدرت است.وی در بیانیه‌ای به مناسبت هفتاد و نهمین سال تأسیس کشور لبنان تأکید کرد که با وارد شدن کشور به شرایط خلأ سیاسی ناشی از خالی شدن منصب ریاست جمهوری و شدت گرفتن کشمکش‌های سیاسی حفظ امنیت و ثبات در رأس اولویت‌های ارتش لبنان است.فرمانده ارتش لبنان افزود: هرگز اجازه نمی‌دهیم کسی مسالمت اجتماعی در کشور را با مشکل مواجه کند یا با هر هدفی ثبات در کشور را به هم بزند و در هر شرایطی ارتش برای حفظ خاک و ملتش تلاش می‌کند.عون تاکید کرد: دستاورد ترسیم مرز دریایی به مثابه بارقه امیدی برای کشور ما محسوب می شود. این گام مهمی در مسیر رهایی از بحران کنونی محسوب می شود.لازم به ذکر است که تاکنون جلسات پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور این کشور راه به جایی نبرده است.
بازنشر از : آخرین خبر